2010, നവം 11

പ്രകാശനം ഇന്ന് (11/11/2010 - വ്യാഴം)കട്ടയാടിന്റെ
ബുർദ വ്യാഖ്യാനം

പ്രകാശനം
ഇന്ന് (11/11/2010 - വ്യാഴം)
കുണ്ടൂരിലെ ബുർദ മജ്ലിസിൽ വച്ചു നടക്കുന്നു.

സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ളാസ് റൂമിൽ ലൈവ് കാണുക.
സമയം രാത്രി. 9. മണിക്ക്അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ